NGUỒN GỐC Ý NGHĨA ỨNG DỤNG NGUYÊN TẮC ĐO CỦA THƯỚC LỖ BAN

 

1 - Lịch Sử Ra Đời Của Thước Lỗ Ban

- Theo truyền thuyết, Lỗ Ban họ Công Thâu tên gọi là Ban, người nước Lỗ đời Xuân Thu (770-476 TCN, hiện tại thuộc tỉnh Sơn Đông), cùng thời Mặc Tử (một triết gia nổi tiếng). Vì ông là người nước Lỗ, cho nên mọi người đều gọi ông là Lỗ Ban...

Đăng trong Xem phong thủy