Vật phẩm phong thủy

Thứ tư, 08 Tháng 6 2016 13:33

TEST

Thứ bảy, 04 Tháng 6 2016 08:45

Ứng Dụng Vật Phẩm Phong Thuỷ

Ứng Dụng Vật Phẩm Phong Thuỷ

Khái niệm về phong thuỷ

• Các trường phái phong thuỷ

• Tổng luận phong thuỷ

• Ứng dụng pháp khí trong phong thuỷ

• Ứng dụng thước Lỗ Ban trong phong thuỷ

• Vai trò của phong thuỷ và các yếu tố khác

• Ý nghĩa của bát cung...