MỘT SỐ BÀI SỚ MẪU KHẤN TRONG DỊP LỂ TẾT...

Đăng ngày: Chủ nhật, 12 Tháng 6 2016 12:37

SỚ KHẤN ÔNG TÁO NGÀY 23 THÁNG CHẠP

Nam mô A Di Đà Phật .

Kính lạy ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân .

Chúng con là :

Ngụ tại :

Nhân ngày 23 tháng Chạp , chúng con thành tâm sửa biện hương hoa , vật phẩm , xiêm , hài , áo , mũ , nghi lễ cúng trần , dâng lên trước Án , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm hương , dốc lòng bái thỉnh .

Chúng con kính mời : Ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân giáng lâm trước Án . thụ hưởng lễ vật...

 

Phỏng theo lệ cũ ,

Ngài là vị Chủ ,

Ngũ tự gia Thần ,

Soi xét lòng trần ,

Táo Quân chứng Giám .

Trong năm sai phạm ,

Các tội lỗi lầm ,

Cúi xin tôn Thần ,

Gia ân châm chước ,

Ban Lộc ban Phước ,

Phù hộ toàn gia ,

Gái trai , trẻ già .

An ninh khang thái .

Dãi tấm lòng thành ,

Cúi xin chứng giám .

Bái thỉnh cửu thiên đông trù , ti mệnh táo quân .

Nhất gia chi chủ , ngũ tự chi thần .

Từ hậu thiệt ư , bắc đẩu chi trung .

Sát thiện ác ư , đông trù chi nội .

Tứ phúc xá tội , di hung hóa cát .

An trấn âm dương , bảo hữu gia đình .

Họa tai tất diệt , hà phúc tất tăng .

Hữu cầu tất ứng , vô cảm bất thông .

Đại bi đại nguyện . Đại thánh đại từ .

Cửu thiên đông trù . Ti mệnh lô vương .

Nguyên hoàng định quốc . Hộ trạch thiên tôn .

Cấp cấp như luật lệnh ...

SỚ KHẤN TẤT NIÊN

Nam mô A Di Đà Phật .

Kính lạy : Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần .

Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần .

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này .

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm BÍNH TUẤT .

Tín chủ của chúng con là :

Ngụ tại :

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình : Đông tàn sắp hết , năm kiệt tháng cùng , xuân tiết gần kề , minh niên sắp tới . Nay là ngày 30 Tết , chúng con cùng toàn thể Gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa , cơm canh cụ soạn , sửa lễ Tất niên , dâng cúng Thiên Địa , Tôn Thần , phụng hiến Tổ tiên , truy niệm chư Linh . Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế , cúi xin chư vị Tôn Thần , Liệt vị Gia tiên , bản xứ tiền hậu Chủ hương linh , giáng lâm án tọa , phù thùy chứng giám , thụ hưởng lễ vật , phù hộ cho toàn Gia , lớn bé trẻ già , bình an thịnh vượng . Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi , công việc hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương trợ , sở nguyện tòng tâm . Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .

Dãi tấm lòng thành ,

Cúi xin chứng giám .

Cẩn cáo .


SỚ KHẤN GIAO THỪA NGOÀI TRỜI .

Nam mô A Di Đà Phật ( Ba lần ) .

Kính lạy :

• Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .

• Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần .

• Ngài Cựu niên Thiên Quan Việt Vương Hành Khiển , Thiên bá chi Thần . Thành Tào Phán Quan .

• Ngài đương niên Thiên Quan Lưu Vương Hành Khiển , Ngũ Ôn chi Thần . Nguyên Tào Phán Quan .

• Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .

• Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này .

Nay là giờ phút Giao thừa năm ĐINH HỢI .

Chúng con là :

Ngụ tại :

Phút thiêng Giao thừa vừa tới , năm cũ qua đi , đón mừng năm mới , Tam Dương khai Thái , vạn tượng canh tân . Nay Ngài Thái tuế chí đức tôn Thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân , dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt . Quan cũ về Triều để khuyết , lưu Phúc , lưu Ân . Quan mới xuống thay , thể đức hiếu sinh , ban Tài tiếp Lộc . Nhân buổi tân Xuân , chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm , nghi lễ cúng trần , dâng lên trước Án . Cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh .

Chúng con kính mời : Ngài Cựu niên đương cai Thiên Quan Việt Vương Hành Khiển , Thiên bá chi Thần . Thành Tào Phán Quan . Ngài đương niên Thiên Quan Lưu Vương Hành Khiển , Ngũ Ôn chi Thần . Nguyên Tào Phán Quan . Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương . Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Ngài Phúc Đức chính Thần . Các Ngài Ngũ Phương , Ngũ Thổ , Long mạch tài Thần . Ngài Bản Gia Táo Quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này . Cúi xin giáng lâm trước Án , thụ hưởng lễ vật .

Nguyện cho chúng con : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường . Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi , công việc hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương trợ , sở nguyện tòng tâm . Bốn mùa không hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .

Dãi tấm lòng thành ,

Cúi xin chứng giám .

Cẩn cáo .


SỚ KHẤN GIAO THỪA TRONG NHÀ .

Nam mô A Di Đà Phật ( Ba lần ) .

Kính lạy : Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .

• Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần .

• Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .

• Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này

• Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên Linh .

Nay là giờ phút Giao thừa năm ĐINH HỢI .

Chúng con là :

Ngụ tại :

Phút Giao thừa vừa tới , nay theo Vận luật , tống cựu nghinh tân , giờ Tý đầu Xuân , đón mừng Nguyên Đán . Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm , nghi lễ cung trần , dâng lên trước Án , cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh .

Chúng con kính mời : Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương . Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Ngài Phúc Đức chính Thần . Các Ngài Ngũ Phương , Ngũ Thổ , Long mạch tài Thần . Ngài Bản Gia Táo Quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này . Cúi xin giáng lâm trước Án , thụ hưởng lễ vật .

Chúng con lại kính mời : các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá Thúc Huynh Đệ , cô di Tỷ , Muội , nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh , cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật .

Chúng con lại kính mời các vị Vong Linh tiền Chủ hậu Chủ , y thảo phụ mộc ở trong đất này , nhân tiết Giao thừa , giáng lâm trước Án , chiêm ngưỡng Tôn Thần , thụ hưởng lễ vật .

Nguyện cho chúng con : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường . Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi , công việc hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương trợ , sở nguyện tòng tâm . Bốn mùa khơng hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .

Dãi tấm lòng thành ,

Cúi xin chứng giám .

Cẩn cáo .


SỚ KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Nam mô A Di Đà Phật ( Ba lần ) .

Kính lạy : Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .

• Phật Trời , Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần .

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng , nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu Xuân , giải trừ gió Đông lạng lẽo , hung nghiệt tiêu tan , đón mừng Nguyên đán Xuân Thiên , mưa móc thấm nhuần , muôn vật tưng bừng đổi mới , nơi nơi lễ tiết , chốn chốn tường trình .

Chúng con là :

Ngụ tại :

Nhân tiết minh niên , sắm sửa hương hoa , cơm canh lễ vật bày ra trước Án , dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần . Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng lòa , ân đức rộng lớn . Ngôi cao vạn trượng uy nghi , vị chính mười Phương biến hiện . Lòng thành vừa khởi , Tôn đức cảm thông . Cúi xin giáng lâm trước Án , chứng giám lòng thành , thụ hưởng lễ vật . Nguyện cho con cháu mọi người hoan hỷ vinh xương , con cháu cát tường khang kiện . Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng , đội đức Tôn Thần bản xứ . Hộ trì chúng con , gia Lộc gia Ân , xả quái trừ tai . Đầu năm chí giữa , nửa năm chí cuối , sự nghiệp hanh thông , sở cầu như ý , sở nguyện tòng tâm .

Dãi tấm lòng thành ,

Cúi xin chứng giám .

Cẩn cáo .


SỚ KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG MỘT TẾT .

Nam mô A Di Đà Phật ( Ba lần ) .

Kính lạy : Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .

Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá Thúc Huynh Đệ , cô di Tỷ , Muội , nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh .

Nay theo Tuế luật , Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán . Mùng Một đầu Xuân , mưa móc thấm nhuần , đón mừng năm mới . Con cháu tưởng niệm ân đức của Tổ tiên như Trời cao Biển rộng , khôn đem tấc cỏ báo ba xuân . Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa biện hương hoa vật phẩm , nghi lễ cung trần , dâng lên trước Án . Cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật .

Kính mời Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo , Cao Tằng Tổ Tỷ , Bá Thúc Huynh Đệ , cô di Tỷ , Muội , nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh .

Nguyện cho chúng con : Minh niên khang thái , trú dạ cát tường . Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi , công việc hanh thông . Người người được chữ bình an , tháng ngày được hưởng phần lợi lộc . Âm phù - Dương trợ , sở nguyện tòng tâm . Bốn mùa khơng hạn ách nào xâm , tám tiết có điềm lành tiếp ứng .

Dãi tấm lòng thành ,

Cúi xin chứng giám .

Cẩn cáo .


LỄ HÓA VÀNG NGÀY MÙNG 3 TẾT .

Nam mô A Di Đà Phật ( Ba lần ) .

Kính lạy : Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .

• Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần .

• Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .

• Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa . Ngài định Phúc Táo quân . Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này

• Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên Linh .

Hơm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng năm ĐINH HỢI .

Chúng con là :

Ngụ tại :

Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm , nghi lễ cung trần , dâng lên trước Án , cúng dâng Phật Thánh , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh . Kính cẩn tâu trình : Tiệc Xuân đã mãn , Nguyên Đán đã qua , nay xin thiêu hóa Kim ngân , lễ tạ Tôn Thần , rước tiễn tiên Linh trở về Âm giới . Kính xin : Lưu Phúc , lưu Ân , phù hộ độ trì , Dương cơ Âm Mộ , mọi chỗ tốt lành . Con cháu được chữ bình an , Gia đạo hưng long thịnh vượng . Lòng thành vừa cẩn , lễ bạc tiến dâng , lượng cả xét soi , cúi xin chứng giám . Cẩn cáo .

( Các bạn cứ Photo ra rồi điền tên và địa chỉ vào , lễ nào xong thì đốt sớ liền - Lưu ý nhớ thay tên các Quan đương niên hành khiển theo năm ) . Thân ái . dienbatn .

 

PHONG THUỶ VẠN QUANG VŨ fengshui

Lần đọc: 383 Sửa đổi lần cuối Thứ sáu, 21 Tháng 9 2018 12:51

Để lại nhận xét

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập thông tin (*) là bắt buộc. HTML không được phép.