SỚ KHẤN ÔNG TÁO NGÀY 23 THÁNG CHẠP

Nam mô A Di Đà Phật .

Kính lạy ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân .

Chúng con là :

Ngụ tại :

Nhân ngày 23 tháng Chạp , chúng con thành tâm sửa biện hương hoa , vật phẩm , xiêm , hài , áo , mũ , nghi lễ cúng trần , dâng lên trước Án , dâng hiến Tôn Thần , đốt nén Tâm hương , dốc lòng bái thỉnh .

Chúng con kính mời : Ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân giáng lâm trước Án . thụ hưởng lễ vật...