Phong tục tập quán

Tết Nguyên Đán là lúc người Việt mua sắm lễ vật thờ cúng gia tiên, đây là phong tục của người Việt từ bao đời nay bởi quan niệm từ xưa truyền lại ác vị tiên tổ nối tới cháu con bằng tâm linh giao cảm giữa thế giới hữu hình với thế giới vô hình, sự thờ cúng chính là môi trường gặp gỡ của thế giới hữu hình với vũ trụ thần linh, cho nên bàn thờ ngày tết thể hiện đầy đủ những yếu tố giao cảm đó…