Cách chọn Bút Lông dùng để viết Thư Pháp chữ Việt

 

bút lông viết thư pháp cở lớn có bán tại cửa hàng thư pháp

Khi mua bút viết thư pháp về sau khi rửa sạch lớp keo, bạn nhúng bút lông vào nước và giũ thật mạnh. Nếu bút lông tốt thì sẽ hội đủ các yếu tố sau đây: TIÊM, TỀ, VIÊN, KIỆN...

Đăng trong Thư pháp