Thứ năm, 09 Tháng 6 2016 10:12

CHỌN HƯỚNG CẤT NHÀ THEO BÁT TRẠCH

Cách nay khoảng 4000 năm tổ tiên chúng ( Vua Văn Vương) ta đã sáng lập ra Bát quái Hậu Thiên có 8 phương vị khí cố định, đó là mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, mỗi người căn cứ vào năm sinh (quái mệnh) , sẽ chọn cho mình được 4 phương vị an toàn cho con nơi cư ngụ…

Đăng trong Xem phong thủy