Phong thủy phòng khách

Chủ nhật, 05 Tháng 6 2016 07:24

PHONG THỦY CHO PHÒNG KHÁCH

PHONG THỦY PHÒNG KHÁCH

Phong thủy phòng khách: Là có sự phối hợp mật thiết từ phong thủy Loan đầu. Phòng khách là một cơ quan đại diện cho gia thất. Nếu chúng ta bố trí các vật dụng như bàn ghế, tivi, kệ tủ, tranh ảnh sai…hoặc trần nhà quá thấp…đồ đạc để ngổn ngang dơ bẩn mất trật tự thì năng lượng trong phòng khách sẽ suy yếu dần…có thể ảnh hưởng về con đường công danh, sự nghiệp và sức khỏe. Phòng khách trong phong thủy ví như một cái miệng của chúng ta..vì thế nên hết sức cẩn trọng….

Chủ nhật, 05 Tháng 6 2016 07:13

BÀI TRÍ PHÒNG KHÁCH HỢP PHONG THỦY

 Submitted by noidung on Mon, 07/20/2015 - 16:29


CHUYÊN MỤC:

PHONG THỦY PHÒNG KHÁCH

Phong thủy phòng khách: Là có sự phối hợp mật thiết từ phong thủy Loan đầu. Phòng khách là một cơ quan đại diện cho gia thất. Nếu chúng ta bố trí các vật dụng như bàn ghế, tivi, kệ tủ, tranh ảnh sai…hoặc trần nhà quá thấp…đồ đạc để ngổn ngang dơ bẩn mất trật tự thì năng lượng trong phòng khách sẽ suy yếu dần…có thể ảnh hưởng về con đường công danh, sự nghiệp và sức khỏe. Phòng khách trong phong thủy ví như một cái miệng của chúng ta..vì thế nên hết sức cẩn trọng….